Masz problem natury windykacyjnej?

Poznaj naszą Kancelarię

Komornik Sądowy Karina Stańczak - Jędrzejewska

Kancelaria Komornicza nr XX w Łodzi

O kancelarii

Kancelaria Komornika Sądowego Kariny Stańczak-Jędrzejewskiej przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Widzewa w ramach swoich uprawnień uregulowanych ustawą o komornikach sądowych i egzekucji:

• wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne, niepieniężne (np. eksmisje) oraz o zabezpieczenie roszczeń,
• poszukuje majątku dłużników na zlecenie wierzyciela,
• wykonuje inne tytuły wykonawcze,
• sporządza protokoły stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia,
• zabezpiecza spadek i sporządza spis inwentarza po spadkodawcy,
• doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia i inne dokumentów za potwierdzeniem odbioru,
• sprawuje, na wniosek organizatora licytacji, urzędowy nadzór nad dobrowolnymi licytacjami publicznymi.

zobacz więcej

Infrastruktura informatyczna kancelarii

Aby sprawnie prowadzić postępowania egzekucyjne kancelaria wykorzystuje w swojej pracy następujące systemy informatyczne:
• EPU - elektroniczne postępowanie upominawcze
• PUE - ZUS - elektroniczne zapytanie do ZUS, którego celem jest ustalenie miejsca pracy dłużnika i osoby płatnika składek na jego ubezpieczenie społeczne.
• OGNIVO - system teleinformatyczny pośredniczący przy zapytaniach do banków - w tym banków spółdzielczych i ogólnopolskich - w celu ustalenia rachunków dłużnika
• Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW) - elektroniczne zapytanie o nieruchomości do Ogólnopolskiej Bazy Danych Ksiąg wieczystych na terenie RP.
• ePuap - Elektroniczna skrzynka Podawcza, umożliwiająca wymianę informacji z instytucjami takimi jak Urzędy Skarbowe, KRUS-y itp.
• Komornik ON-LINE - System umożliwiający wierzycielom przeglądanie spraw w trybie online.
• CEPIK 2- zapytania elektroniczne o pojazdy dłużnika do Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów

zobacz więcej

Nasze licytacje

W tym miejscu znajdą Państwo obwieszczenia o terminie licytacji ruchomości takich jak: pojazdy mechaniczne, maszyny przemysłowe, narzędzia i inne mienie, oraz nieruchomości takich jak: lokale mieszkalne, lokale użytkowe, grunty rolne, działki budowlane i inne.

Zobacz wszystkie nasze licytacje

Zapraszamy do kontaktu!

Jeśli chcą Państwo się z nami skontaktować, prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego.

    Adres

    ul. Starorudzka 12 E
    93-418 Łódź

    Zadzwoń do nas